צעצועים ייחודיים שעוצבו בדיוק

היה כפי שהנך

חפש דרך בעצמך 

 הכר את עצמך

קורצ'אק